Εταιρικές Εκδηλώσεις - Zante Wedding

Από μια απλή επαγγελματική συνάντηση έως μια μεγάλη εκδήλωση της εταιρείας σας το Porto Azzuro παρέχει κάθε δυνατή λύση για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή του event, καθώς και την παροχή τεχνικού ή άλλου εξοπλισμού και την τεχνική υποστήριξη.
Στο χώρο μας μπορείτε να οργανώσετε συνέδρια, κοπή πίτας, παρουσιάσεις προϊόντων και βραβεύσεις.